$1,000,000 Betsy Plank/PRSSA Scholarship | Scholarships That Work

$1,000,000 Betsy Plank/PRSSA Scholarship

As seen on:

πŸ† Award Amount
Show less

Public Relations Student Society of America

πŸ’° $1,000,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Alaska
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Delaware
πŸ“ +48 more

Public Relations Student Society of America is offering Betsy Plank/PRSSA Scholarship

About This Scholarship

The purpose of the Betsy Plank/PRSSA Scholarship is to assist public relations students. Applicants must be PRSSA members enrolled in an undergraduate public relations program and be college juniors or seniors. Eligible students may be nominated from each PRSSA chapter. Selection is based on academic achievement, leadership, experience and commitment to public relations. Applicants need to include a 300-word statement of commitment to public relations.

At a Glance

Award Amount:

πŸ’° $1,000,000

Deadline:

-16 days left

Tags:

βš–οΈ Public Relations Major
πŸ’Ό Public Relations Major
🏫 College Students
🏫 Undergraduate (Bachelor's Degree)
πŸ§‘β€πŸ« Nomination Required

Application

What is needed to apply for the $1,000,000 Betsy Plank/PRSSA Scholarship?

Estimated time to complete:

⏰ 5 minutes

πŸ“‹ Application Formβœ… Required
✍️ EssaysNone
πŸ’Œ Letters of RecommendationNone
πŸ“¨ ResumeNone
πŸŽ“ TranscriptNone
🎨 PortfolioNone
πŸ“Έ PhotosNone
πŸ§‘β€πŸ« Nominationβœ… Required

Eligibility Requirements

Who is eligible to apply for $1,000,000 Betsy Plank/PRSSA Scholarship?

Requirement

Criteria

Are you eligible?

πŸŽ“ Grade Levels

🏫 College Students

πŸŽ—οΈ Degrees

Undergraduate (Bachelor's Degree)

πŸ“š Majors

πŸ§‘β€βš–οΈ Public Relations Major
πŸ“Š Public Relations Major

πŸ“ Locations

πŸ‡ΊπŸ‡Έ Alaska
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Delaware

Provider Details

Who is providing the $1,000,000 Betsy Plank/PRSSA Scholarship?

Field

Details

Contact Nameβ€”
Address33 Maiden Lane
New York, New York 10038
Emailβ€”
Phoneβ€”
WebsiteShow website
College or University?β€”

Public Relations Student Society of America

Apply now

By May 31st, 2024

πŸ‘€ 0 views
βœ… 0 applied

Share this scholarship:

How do you apply?

Visit the scholarship provider's website to fill out an application form.

Apply for this scholarship

By May 31st, 2024

πŸ‘‰ Please reference you found the scholarship on Scholarships That Work, this helps us get more scholarship providers to post here, thanks!

When applying for scholarships, you should NEVER have to pay to apply. You should also NEVER have to provide sensitive personal information like your Social Security Number (SSN). If membership is required to apply, the membership should ALWAYS BE FREE. Basically, NEVER PAY FOR ANYTHING. Those are scams! Some scholarships may ask for your address or proof of enrollment. That's fine, but always verify you're actually talking to the scholarship provider and not an imposter. Scams in scholarships are rampant, be careful! When clicking on the button to apply, you will leave Scholarships That Work and go to the application page for that organization outside this site. Scholarships That Work accepts no liability or responsibility as a consequence of any reliance upon information listed here or linked external sites.

Show more

University of the Pacific

πŸ’° $1,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Tennessee
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $18,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Massachusetts
πŸ“ +48 more
Show more

University of New Orleans

πŸ’° $4,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Massachusetts
πŸ“ +48 more
Show more

University of New Orleans

πŸ’° $12,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Montana
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Washington
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $4,425
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Oregon
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ“ +48 more
Show more

Western Michigan University

πŸ’° $2,250
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Massachusetts
πŸ“ +48 more
Show more

Western Michigan University

πŸ’° $1,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Connecticut
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Colorado
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $5,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ California
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Colorado
πŸ“ +48 more
Show more

University of New Orleans

πŸ’° $24,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Delaware
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $1,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Alaska
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ“ +49 more
Show more
πŸ’° $2,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ New Mexico
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Alaska
πŸ“ +49 more
Show more

National Louis University

πŸ’° $750
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Indiana
πŸ‡ΊπŸ‡Έ United States
πŸ“ +49 more
Show more
πŸ’° $500
πŸ‡ΊπŸ‡Έ New Hampshire
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Wyoming
πŸ“ +49 more
Show more

Southern Baptist Theological Seminary

πŸ’° $800
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Oregon
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Texas
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $1,500
πŸ‡ΊπŸ‡Έ South Dakota
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Indiana
πŸ“ +48 more
Show more

Law Office of George J. Skuros

πŸ’° $1,000
Show more
πŸ’° $1,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Louisiana
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Iowa
πŸ“ +48 more
Show more
πŸ’° $2,500,000
πŸ‡ΊπŸ‡Έ New Mexico
πŸ‡ΊπŸ‡Έ New Jersey
πŸ“ +49 more